Top 10 prioriteter, at bevogte din fem-stjernede ry

At tjene penge, gør dit omdømme… dit omdømme gør dig penge. Gala Gorman

Uanset om din virksomhed er produkt eller service-orienteret, loyalitet og engagement af dine kunder er stærkt afhængig af dit omdømme. Mest effektive salgsstyrken er din eksisterende kundebase. Mund-til-mund eller en personlig anbefaling, tjener til at skabe en forventning om, at du kun skal leve op til – i stedet for, skal du oprette fra bunden. Aktiver i din virksomhed har traditionelt indgÃ¥r ejendom, anlæg, udstyr og din kundebase. Progressive organisationer forstÃ¥r, at konceptet om virksomhedens aktiver bør udvides til at omfatte deres gode omdømme. Ved at være modtagelig hen til ændre, udvider at have evnen til at føre en konstruktiv dialog med interessenter, og at drage fordel af netværksbaserede ressourcer, organisation yderligere deres materielle og i materielle aktiver, ikke-traditionelle.

Virksomheder i stigende grad vedtage socialt ansvarlig forretningspraksis baseret på bæredygtig udvikling for at sikre effektivitet, fremme innovationen og skabe top-line vækst. Denne nye tilgang til erhvervslivet kræver lederskab til at nytænke prioriteringer med fokus på en mere langsigtet dagsorden. Den socialt ansvarlige leder forstår, at beslutninger truffet af ledelsen skal fokusere ikke blot på fortjeneste, men også på ry-bygning. Heldigvis feeds sidstnævnte førstnævnte.

Disse er de Top 10 prioriteter, der skal sikre en bæredygtig fremtid for din virksomhed eller organisation. Efter tankevækkende overvejelser, der skal fastsættes prioriteter (re-etableret) og meddeles de berørte parter. Med alle områder af den organisation, der arbejder i justering med vision, mission og værdier, er mål og målsætninger lettere nås. For at begynde søgningen, skal du bruge denne liste til ærligt evaluere organisationens prioriteter.

Definere og dokumentere dine værdier.

Hvilke produkter eller tjenester, du giver, og hvordan de tjener til at vise dine værdier? Du skal først definere dine værdier og oprette din mission med en klar forståelse af de værdier, du ønsker at demonstrere. Hvis dine produkter og tjenester ikke kan forenes med dine værdier, er tillid eroderet.

Hvordan vil dine produkter eller tjenester indvirkning interessenter? Din aktører omfatter aktionærer, men Gruppen omfatter også personale, medarbejdere, leverandører og det samfund, der er direkte eller indirekte påvirket af hvad du producerer. Interessenter bliver et langt udvide Fællesskabet berørte parter.

Hvilke filter er på plads til beslutningstagningen? Dit filter er lavet fra at have en klar forståelse af dine værdier og mission. Beslutninger er køre gennem dette filter før der kommunikeres eller gennemført.

Oprette et genkendeligt billede.

Hvad er din ønskede billede? Når du har defineret dine værdier og mission, har du et nemmere job med at skabe dit billede. Du ved hvordan du ønsker at blive opfattet og anerkendt, og derfor kan du tage handling, der vil skabe det ønskede resultat.

Er dit logo og reklamemateriale, konsekvent og mindeværdige? Dit logo er en kraftfuld udløser, der skaber anerkendelse for din organisation. Grundige overvejelser og bør tages hensyn til dit logo, og hvordan den kommunikerer budskabet ønskes.

Din markedsføring understøtter og udvider det ønskede billede? Din marketing plan og programmet bør tjene til at oprette og udvide din mærkegenkendelse. Alle aktiviteter, uanset om de er marketing relateret eller ellers, bør tjene til at skabe og understøtte dit brand miljø.

Ved dit marked og kunde.

Der er perfekt tilpasset kunden? Du bør kunne let kommunikere profil af din perfekte kunde. Ved at oprette denne profil kan angive du den universelle lov om tiltrækning i bevægelse, så du kan fokusere din energi på kunder, hvis værdier og overbevisninger er i overensstemmelse med organisationens.

Hvad forventer kunden perfekt afstemt fra din services? Hvis du er fokuseret på at betjene en kunde, der er perfekt afstemt med dine værdier, ved at forstå, hvordan de forventer at drage fordel af dine tjenester, du opretter en kraftfuld forretningsmodel. Du kan gå en mile på kundens sko.

Hvordan kan du udvide dine tjenester til at overstige forventningerne? Når du forstå kundernes forventninger, kan du begynde at opdage måder at overskride dem. Det er vigtigt at fastholde fokus og vide, hvad du kan realistisk set gøre uden fortynding din energi.

Stræb efter perfektion.

Forventes perfektion? Perfektion er ikke betingede. Det skal være de primære mål, uanset omstændighederne. Alle niveauer af organisationen bør forstå, hvad det betyder at fuldende sit produkt eller service.

Hvordan er fejl eller fejl forvandlet til læringsmuligheder? Fejl og fejl kan omdannet til enorme muligheder, hvis de får passende hensyn. Årsagen kan være udvundet sin øjenåbnende indblik opdelinger i virksomhedens systemer og infrastruktur.

Hvem bestemmer, hvis det er perfekte nok? Der skal være en klar standard, der er vist på alle niveauer i en organisation. Denne standard finder anvendelse uanset tidspres eller omstændigheder.

Forkæl dine interessenter som familie.

ForstÃ¥r du hvem dine interessenter er? Interessenter er et forholdsvis nyt begreb, der strækker sig langt ud over en virksomheds aktionærer eller ejere. Selv organisationens kunder er interessenter – de har en interesse i organisationens fortsatte eksistens og succes.

Fællesskabet fremmes? For eksempel bruger personale mere af deres vågne timer med kolleger, end de gør med deres egen familie. Ved at fremme Fællesskabet gennem fremme af relationer mellem aktørerne, organisationen skaber loyalitet, dedikation og engagement.

Er skabelse af velstand og fordele deles retfærdigt? Bør nøje overvejes fordeling af velstanden blandt dem, der mest medvirkende til at skabe det – selv og som følge heraf. Alle medlemmer af en organisation familie kan forvente drage fordel af den succes, lavet af deling og forløbet af dagsordenen.

Bidrage til din lokale samfund.

Er din lokale samfund defineret og forstået? For nogle lokale kan være begrænset til en 10-mile radius. For andre, vil lokale omfatte kloden. For at bidrage effektivt til din lokale samfund, må du forstå sin make-up.

Er Fællesskabets deltagelse fremmes og belønnes? Organisationen bør skabe en win/win forhold med sit samfund. Fællesskabet yder det med sine midler til at skabe succes og det giver tilbage til Fællesskabet passende ved tildeling af og dele sine ressourcer.

Forstår du, hvordan din lokale samfund udvider globalt? Mens mange organisationer kan begrænse deres fokus til et samfund, der er i deres nabolag, alle organisationer indvirkning verdenssamfundet i nogle måde, form eller form. Det er medvirkende til skrider den sociale ansvar dagsorden for at indlede dialogen og tage hensyn til globale betragtninger.

Træffe beslutninger i betragtning af iboende og adækvate omkostninger og fordele.

Hvordan bestemmes omkostninger i beslutningstagningen? I evalueringen af ethvert projekt eller initiativ er der klart identificerbare omkostninger. Der er også indirekte omkostninger, der kan nemt blive overset, hvis beslutningsprocessen ikke er udviklet til at inkorporere en fuld-genfærd af omkostninger overvejelser.

Er beslutningerne med et langsigtet fokus perspektiv? Kortsigtede motivationer er generelt begrænset til en strengt profit-orienteret dagsorden. For at effektivt indarbejde progressive og socialt ansvarlige initiativer, skal langsigtede resultater betragtes som og prioriteret.

Fortæller organisationen sandheden? Der er løgne og… der er løgne. Sandheden skal give modtageren med de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en informeret beslutning. Hvis en afgørelse er foretaget pÃ¥ grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er den baseret pÃ¥ manglende sandheden.

Administrer organisation med integritet.

Vedligeholdes finansielle poster til at sikre korrekt og meningsfuld rapportering? Præcis finansiel rapportering er afgørende for effektiv beslutningsproces. Finansielle politikker bør anvendes til at oprette poster, der giver de mest ægte og meningsfuld resultater af operationer.

Forvaltningen understrege at være socialt progressiv? De fleste organisationer forsinke gennemførelsen af en socialt ansvarlig dagsordenen indtil smerter forbundet med forsinkelsen er uacceptabel. Ved at tage en proaktiv tilgang, bliver social ansvarlighed den konkurrencefordel.

Gør virksomhedens produkter og tjenester fremme livskvalitet? Hvis organisationens succes er afhængig af nedbrydningen af samfundets sundhed og velfærd, vil integritet være uden for organisationens rækkevidde. Produkter og tjenester bør være designet til at bidrage til menneskers velfærd.

Fremme af innovation og løbende forbedring.

Hvordan virksomheden udnytte teknologiske fremskridt? Teknologi er et kraftfuldt værktøj, der kan bringe virksomhedens interessenter nærmere. For at skabe fællesskab, kan teknologi være en stor allieret.

Er medarbejderne opfordres til at øge kompetencer? Løbende forbedring kræver en satsning på uddannelse og personlig/professionel udvikling. Organisationens erstatning program skal belønne dem, der øger deres færdigheder, der kan udvikles og anvendes til at opfylde kundens behov.

Tildeles ressourcer til forskning og udvikling? Det er fristende at fokusere på i dag. I den konkurrenceprægede miljø vi opererer i, er en dag-orienteret fokus kritisk kortsigtet. Innovation og forbedring skal støttes med en indsats af ressourcer.

10. træde let på planeten.

Er arbejdspladsen miljøvenlige? Som blev pÃ¥peget ovenfor, bruger vi mere tid pÃ¥ arbejdspladsen end vi gør i vores hjem-sted. Miljøet bør eftertænksomt oprettet for at fremme kreativitet, sundhed og produktivitet – med vægt pÃ¥ de miljømæssige konsekvenser.

Blevet produkter og emballager udviklede overvejer livscyklus? Organisationen skal have en klar forståelse af, hvor deres produkter eller tjenesteydelser vil ende med 10 (eller 100) år fra nu. Når livscyklus er taget i betragtning, indeholder et produkts omkostninger et helt nyt perspektiv.

Forstår organisationen dens indvirkning på miljøet? Der er en trickle-down effekt forbundet med næsten alt, hvad vi siger eller gør. Denne trickle-down effekt kunne også blive omtalt som en sive-out virkning. Miljøet foretages i set og un-set måder.

Dit omdømme er en af de mest værdifulde aktiver i din virksomhed. Ved at indarbejde et nyt sæt af værdier og prioriteter i hvad har vist sig for at være en succesfuld formel pÃ¥ mange niveauer, tror jeg, at erhvervslivet vil være platform for en ny dagsorden – den sociale ansvar dagsorden. Denne dagsorden vil størkne dit omdømme som en organisation, der er værdig til sin interesseparternes engagement og loyalitet.

Uanset størrelsen af din virksomhed yde du et bidrag til den globale markedsplads, der påvirker menneskeheden med en rislende effekt. Som en organisations leder vælger du, om denne ripple vil kunne mærkes, positivt eller negativt. Selv en lille bevægelse eller ændring af en socialt ansvarlig ledelse kan have en dramatisk effekt. Hver dag producerer en ny mulighed for at forme den måde organisationen opfattes og øge dit omdømme!

=====================================================

Top 10 prioriteter at vagt din fem-stjernede omdømme er blevet udviklet fra det sociale ansvar bedømmelse TM (SRA TM) der er pÃ¥ midten af Wholistic Business’ executive development og rÃ¥dgivning programmer designet til smÃ¥ og mellemstore virksomheder. Din gratis rapport – 40 spørgsmÃ¥l for socialt ansvarlige ledere – serveres pÃ¥ Wholistic Business, vi mener, at business bogstaveligt talt gør verden gÃ¥. Det vil være virksomhedsejere og ledere, der i sidste ende vil ændre verden til bedre.

Wholistic (Business), en division af MetaComm International, LLC, er forpligtet til at bistÃ¥ smÃ¥ og mellemstore organisationer i udvikling af socialt ansvarlig forretningspraksis med et skarpt øje pÃ¥ produktivitet og rentabilitet. Gala Gorman, Metacomm’s CEO, har en kandidatgrad i menneskelig udvikling, er en statsautoriseret revisor, certificeret finansielle planner, offentliggjort forfatter, executive coach og business Udviklingskonsulent med over 25 Ã¥rs erfaring.

Det sociale ansvar bedømmelse TM (SRA TM) er en fantastisk måde at etablere en baseline for organisationen at sikre, at fremtidige beslutninger og praksis bevæger dig i din ønskede retning. SRATM indeholder en afsluttende rapport, udarbejdet efter en grundig gennemgang af organisationens politikker og praksis, som diskuterer praksis i øjeblikket i sted inden for din organisation og forslag til forbedringer eller anbefalinger til nye implementeringer.

Ring i dag for din gratis indledende høring at diskutere, hvordan organisationen vil udnytte et sociale ansvar bedømmelse TM udført af Wholistic Business og socialt ansvarlige initiativer.

=====================================================

For mere information, kontakt Gala Gorman mellem 9:00 og 17:00:00 Pacific Time på:

METACOMM MEDIER

En division af MetaComm International, LLC

(888) 886-4111 eller (702) 286-4111

Postboks 1016

Boulder, CO 80306

E-mail: gala@metacommintl.com

Websted:

Start små og din rigdom vil få større

Vi har alle hørt sætningen, “Du skal starte et sted.” Intet kunne være mere sandt at skabe velstand i dit liv. Nogle gange kan tanken om at blive velhavende virke så overvældende, at vi ikke ved hvor man skal begynde. Efter alt, hvis vi op til vores øjne i gæld eller knap gør det, hvordan kan vi overhovedet tænke på at få velhavende?
Begynde i det små. Dette er en af de største rigdom skaber vaner. Hvis et egetræ kan foråret frem fra en minimal agern, kan et penge træ helt sikkert vokse fra en lille smule af seedkapital. Start lille kan arbejde i to måder at generere velstand: spare små mængder og investere små mængder.
Lad os starte med besparelser slutningen af ligningen. Hvis du bruger lige eller mere end din indkomst hver måned (og de fleste mennesker er), skal du langsomt sænke dine udgifter. Det er lettere end det ser ud – bare begynde i det små. Hver måned, skal du vælge en måde hvor du vil formindske dine udgifter. For eksempel, hvis du gå ud for at spise en gang om ugen, skal du se hvis du kan skære det ned til bare én eller to gange om måneden. Du gemmer en hel masse? Lol Men du gemmer, og det er vigtigt. Det er også vigtigt, at du ikke bruger mere i et andet område af dit liv til at “gøre” eller Beløn dig selv for at bruge mindre i dit valgte område. Hvis du bruger mindre konsekvent hver måned, vil du i sidste ende begynde at gøre fremskridt. Denne rigdom skaber vane vil hjælpe dig med at udvikle din rigdom, langsomt, men konstant.
Den store ting om at bruge mindre hver måned er, at resultaterne er kumulative. Lad os sige den første måned du beslutter dig for at spise ude halve så meget som du normalt gør, sparer dig $20 om måneden. Den anden måned, du beslutter dig at tilbringe mindre på underholdning ved at skifte fra din premium kabel service til den billigere service. Denne switch sparer dig $10 om måneden, plus du Gem $20 fra at gå at spise mindre. Du gemt alt $30 den anden måned, og $20 den første måned – det er $50 i blot 2 måneder. Nu, lad os foretage det yderligere. Hvis du var at reducere dine udgifter ved $15 hver måned (skære en ekstra $15 udgifter hver måned), ved udgangen af året ville du have sparet $1.170!
Hvis du har fået tusindvis i gæld truende over dit hoved, $1.170 kan ikke virke som meget, men du er nødt til at starte et sted. Start små og er tålmodigt metodisk er bedre end aldrig starter på alle! Plus, hver måned dit niveau af besparelser øger indtil din lille start bliver en gigantisk flodbølge af besparelser. Dette vil hjælpe dig med at komme ud af gæld hurtigere og begynde at opbygge din rigdom. Når du begynde at spare, selv i små mængder, vil du have gennemført en anden stor rigdom at skabe vane!

Her er dine penge-tilbage-garanti

Få rig hurtig Scams afsløret
Læs denne artikel, før du overveje at betale for en “fÃ¥ rig hurtig” program.
1. fra:
Alle ville elske at tjene masser af penge hurtigt, arbejde fra hjemmet, og kun gøre et par timers arbejde pr. uge. Jeg har brugt de sidste to Ã¥r forsøger at finde en god mÃ¥de at gøre dette. Kun i løbet af de sidste par mÃ¥neder har jeg fundet nogen “blive rig hurtig” programmer værd at købe. Jeg har forsøgt at tjene penge online i lang tid. Jeg havde et par smÃ¥ hjemmesider, men de har aldrig gjort meget mere end et par hundrede om mÃ¥neden. Det var nemme penge og ikke kræver meget arbejde pÃ¥ min side, men jeg vidste der var folk derude gør bedre end jeg var, og jeg vidste, jeg kunne gøre det sÃ¥ godt dem.
Nu, jeg har set en masse “blive rig hurtig” programmer. De fleste af disse mennesker gør krav om at tjene $2000/ dag med Google eller noget tilsvarende sindssyg. Næsten alle disse mennesker er fuldstændig løgnere. Selv hvis de gjorde $2000/ dag med Google AdSense, ville det være fordi de havde høj-trafik websteder med en masse kvalitetsindhold. Jeg ville vide, fordi i en hel mÃ¥ned, jeg aldrig selv gjort halvdelen af hvad de lovede jeg ville gøre dagligt med deres programmer. MÃ¥ske har du allerede blevet snydt af en af disse svindlere. Anyway, jeg endelig blev træt af hvad blev tilbudt.
Jeg besluttede jeg ville kigge igennem alle af de “blive rig hurtig” programmer jeg kunne finde og se, om der var nogen, der var faktisk legitimt. Jeg fandt, at der var ejere sælger deres programmer for langt over $100, men oplysningerne i dem kan der findes næsten overalt online gratis. Derudover indeholdt de alle forældet information, havde ingen e-mail-support, ingen penge tilbage garanti, og brudte hyperlinks i afsnittet overførsler.
Afslutningsvis var næsten alle af de programmer, jeg fandt fuldstændig ubrugelig. Ejerne vidste det, men de ikke kunne pleje mindre om deres kunder, da de ikke gjorde tilbyde tilbagebetaling politikker! Utroligt, mens du kigger gennem alle programmerne, jeg faktisk fandt nogle legitime programmer. De blev kørt af almindelige mennesker som dig og mig, og de havde fundet nogle store metoder til at tjene penge fra deres hjem ved at gøre meget lidt arbejde.
Jeg tilbragte noget tid arbejder med disse programmer, og min indtægt er nu 10 gange hvad det plejede at være. Disse programmer leveres en stor mængde af nyttige oplysninger om, hvordan du tjene ekstra penge på computeren gør meget lidt arbejde. Mange kunder havde givet fantastisk feedback og anmeldelser for deres produkter. Mange af dem er begyndt at tjene penge bare dage efter køb!
Deres programmer har gode priser, og forfatterne har en gruppe af lønnet personale, der afsætter til at hjælpe dig eller at yde bistand, hvis du har brug for nogen. Jeg må sige, jeg var forbløffet over! Hvis du beslutter at købe nogen af de programmer, der er anført nedenfor, vil jeg anbefale du tilmelde dig hurtigt. De fleste af ejerne fortælle mig de får et overvældende antal salg og planen om at hæve priserne i den nærmeste fremtid, så Bestil mens priserne er stadig lave!
2. til din Online succes,

Drage fordel af dit arrangement – Angiv din betalingsregler

Frank Richards er en Business managementkonsulent, der har specialiseret sig i serviceniveauaftaler. Sidste måned han løb fire seminarer i større australske byer, men han er at finde, at billet penge ikke dække sine omkostninger.

I disse dage af instant betaling ville du tro, at problemet med ubetalte registreringsafgifter er en ubetydelig sag. Desværre dagene af instant betaling ikke falder sammen med dagene af red-tape-gratis Køb finanssaldi. Virksomheder har deres egne interne regler om at hæve indkøbsrekvisitioner for betaling og nogle kan tage mere end 90 dage til at klare alle forhindringerne. Selv om dette er formentlig en af de bedste grunde til at levere invitationer til corporate delegerede mere end tre måneder før begivenheden, efterlader det stadig dig med gåden af hvad med ikke-betalende delegerede.

Svaret, er som med alle finansielle spørgsmÃ¥l, at have et klart sæt aftalte regler, der er sendt med faktura papirarbejde, bekræftelse af registrering, de tiltræder instruktioner og anden kommunikation, som du kan udveksle med dine delegerede. Der er ikke noget kompliceret om ordlyden; alt du skal oplyse er “Hvis betaling ikke modtages 21 dage før arrangementet sÃ¥ et sted vil ikke være forbeholdt stedfortræderen”. Vælg din periode at være realistisk ellers du kan fremmedgøre potentielle deltagere, der ved, at deres konti afdeling ikke kan opfylde kriterierne.

Udpege et af dine admin team som en kredit analytiker til at holde øje med forsinkede betalinger og gør det deres opgave at gøre mere og mere hyppige opkald til stedfortræderen at forhøre sig, hvordan betaling forløber. Dette pres alene vil normalt accelerere betaling, som stedfortræderen vil ikke ønsker at miste deres plads ved arrangementet og de vil bruge dine betalingsbetingelser for at lokke penge fra revisorer.

Sådan gør du om forsinket betaling

I ekstreme tilfælde delegerede vil påberåbe sig deres magtesløshed mod moneymen og de vil finde sig op mod wire med ingenting at gøre. Det er din mulighed for at være storsindede og tillade stedfortræder at overvære begivenheden, så længe de bringe en check eller endda kontanter med dem til at udlevere på døren.

Holde det i tankerne, dårlig gæld i Australien kan måles i billioner af dollars hvert år og på stor grund er dårlig gæld management, hvilket betyder, at mennesker er ofte ikke sej nok til at jagte kriminel købere.

Så være hårde og resolutte; en begivenhed er en instant produkt, indtages som det er fremstillet. Hvis du får din betaling sent, hvordan kan du eventuelt betaler alle de spillere, der leverer varer og tjenesteydelser at gøre begivenheden en succes? Du kan ikke bede om produktet, der returneres.

Være høflig og forståelse; tilbyde stedfortræderen en plads på en senere begivenhed eller nogle one-on-one rådgivning som et alternativ. Være så fleksibel, som du kan, men ikke respektløshed de hurtige betalere af afslappende dine standarder for en organisation, der ikke kan tage sig sammen.

MLM succes uddannelse – gyldne regel For prospektering fremmede

Cruising omkring MLM legeplads (Online MLM fora), spørgsmÃ¥let om “Hvordan du udsigten fremmede ind i din MLM forretning?” dukkede op. Og jeg vidste, at hvis denne fyr netværk marketingmedarbejder kæmper med dette spørgsmÃ¥l, sÃ¥ flere andre sandsynligvis har de samme dilemma.
Det er så her.
Når du bygger din MLM forretning er der 1 gylden regel at følge, når det kommer til prospektering fremmede og det er ganske enkelt:
Bare ikke gøre det!
Det er rigtigt! Du vil aldrig udsigten fremmede til at bygge din MLM forretning. Nu ved jeg, nogle mennesker ikke kan enig med mig, er sÃ¥ her 3 “Prime” grunde til hvorfor du ikke ønsker at udsigten fremmede som en mÃ¥de at bygge din MLM forretning.
Ã…rsag #1 – fremmede er ikke din mÃ¥lgruppe.
Tro det eller ej, men desværre mere end halvdelen af befolkningen ikke er “wired” for at være i forretning for sig selv. Dit mÃ¥l er at finde folk med en “track record” af succes. Det er de eneste slags mennesker du skal hjælpe med at opbygge din forretning, ikke fremmede (enhver ‘ ol Joe Schmo du se walking ned pÃ¥ gaden).
Hvis det er din plan sÃ¥ mÃ¥ske du samt pisk telefonbogen og start opkald. Og lad os se hvor mange nej, ikke interesseret og ikke kalde mig igen er du komme, før du er færdig med siden. Det er simpelthen fordi “strangers” ikke er mÃ¥let markedet du skal gÃ¥ efter at bygge en vellykket home business.
Ã…rsag #2 – det er for ineffektiv.
Efterforskning fremmede er et stort spild af tid, energi og tÃ¥lmodighed. Tænk over det, ville en person som Donald Trump siger “Hey, jeg har denne fantastiske forretningsmulighed, der vil hjælpe enhver selvstændig motiveret og engageret person gør en smuk resterende indkomst hver mÃ¥ned – Lad os sparke ting ved at vise det til folk gÃ¥r pÃ¥ den gaden!” Naturligvis ikke! SÃ¥ hvorfor skulle du?
Det er mindst 10 x mere effektivt at mÃ¥lrette en gruppe af mennesker, der “allerede” besidder positive karaktertræk og god business-færdigheder, som vil hjælpe dig tage din virksomhed til næste niveau.
Ã…rsag #3 – det er bare ikke det værd
Efterforskning fremmede ikke værd besværet (tid, energi, sved, blod, tÃ¥rer og ikke at nævne hovedpine). Efterforskning disse typer af mennesker for din virksomhed vil tage en masse ud af dig. (Bare at tænke pÃ¥ det, gør mig krybe). Afvisning fra den forkerte slags mennesker er en af vigtigste “mordere” for mange nye hjem virksomhedsejere. Lad det ikke ske for dig, eller nogen i din organisation. Ikke prospect fremmede.
Husk; forsøg ikke at prospect alle for din virksomhed, fordi desværre ikke alle er velegnet til at være i forretning for sig selv. Det er trist, men sandt. Så for at finde de rette personer til din MLM forretning bare fokusere på en målgruppe. Kigge efter folk med en track record for succes og besidder gode business-færdigheder.
Nogle gode eksempler pÃ¥ dette er ejendomsmæglere, butiksejere, smÃ¥ virksomhedsejere, franchise-ejere og endog andre netværk markeder (de næsten altid holde deres muligheder Ã¥bne). Du skal blot sætte, fokusere din energi pÃ¥ mÃ¥lmarkeder snarere end hver ‘ ol Joe Schmo kommer indenfor 3 fod af du, det er bevist for at arbejde 10 x bedre end efterforskning dagligdags fremmede.
Copyright 2005 Richard ridder

Arbejder hjemme: Drømmen og virkeligheden

Alle drømme om arbejdet i hjemmet. Ingen sidder i trafik vejrtrækning bil udstødning. Vågne op og begynde at arbejde når nogensinde du vælger. Arbejde i din pyjamas. Gør kun interessante opgaver, som du nyder. Tag en pause, når du har lyst. Lyder for godt til at være sandt.
Virkeligheden er, at det første, mange mennesker, der arbejder hjemme ønsker er at tjene nok penge til at leje et kontor væk hjemmefra.
Hvorfor? Fordi når du arbejder hjemme, er du altid på arbejde. Dine arbejdstimer kan ende på 5:00, men din computer, dit skrivebord, og alle de uafsluttede opgaver er der altid. Dit hjem bliver omdrejningspunktet for problemerne og stress på arbejde.
Din chef er ikke der du Placer markøren, men gæt hvad? Du har nu en endnu mere stern Tugtemester lording over din hvert øjeblik – dig selv. Hvis det skal lykkes arbejder hjemme skal du have selvdisciplin, lave din egen tidsplan, og holde fokus.
Selvom du kan klæde løs og afslappet, ønsker du sandsynligvis ikke at arbejde i din pyjamas. I virkeligheden, kan en morgen ritual hvor du “få klædt for arbejde” være lige hvad du har brug at motivere dig selv at begynde at arbejde.
Har din egen virksomhed? Alle virksomheder har nogle opgaver, der er udfordrende og interessante, og nogle der er kedeligt og trættende. Hvis du arbejder alene hjemme i din egen virksomhed, gætte, hvem der skal gøre de kedelige og trivielle opgaver.
Er du en telecommuter? Når du arbejder på selskabets kontor, alle kan se og forstå hvorfor du hvor stand til at udrette meget. Det er et resultat af normale organisatoriske uorganiseret og forstyrrelser. Men når du arbejder i hjemmet, din chef og kolleger mener, at alt går glat. Hvis du ikke fuldføre opgaver til tiden, det er ikke fordi du var nødt til at arbejde gennem komplikationer og problemer, det er fordi du brugte dagen ser sæbeoperaer på TV.
Selv om du kan deltage i nogle af møderne på arbejde, kender alle den virkelige organisatorisk kommunikation sker på vandkøleren sladder sessioner. Og gæt hvem er får skylden for alle afdelinger screw-ups og arbejdet bliver forsinket. Den person, der ikke er der til at forsvare sig selv.
Det er ikke kun din chef og kolleger, der mener, at du ikke arbejder, men familie og venner også. Hvis du er hjemme, du ikke rigtig fungerer, så du har masser af tid til at gøre gøremål, løbe ærinder, babysitte og chatte med besøgende.
Selvom du kan have nogle fleksibilitet i arbejdstiden, vil du finde, at opretholde en regelmæssig tidsplan og rutine er meget vigtige for din produktivitet. Det giver forudsigelighed til dine venner og familie, så de forstår, når du kan blive kontaktet, og når du ikke kan afbrydes.
Alle drømmer om at arbejde hjemme, men en stor procentdel af dem, der forsøger ikke lykkes. Hvorfor de ikke? Fordi arbejder i hjemmet kræver en egnet til arbejde i hjemmet job, et hjem egnet til arbejde i en arbejdstager med stærk selvdisciplin og en chef, der veed at administrere telecommuting ansatte effektivt. Desværre, dette er en sjælden kombination.
Copyright(C) Bucaro TecHelp.
Tilladelse til den under artikel at videresende, genoptryk, distribuere, bruge til ezine, nyhedsbrev, hjemmeside, tilbyder gratis bonus eller del af et produkt til salg så længe ingen ændringer og forfatterlinjen, copyright, og den ressource boksen nedenfor er inkluderet.

Fakta om oplagring din handel viser udstillingen

Logistik funktionen spiller en afgørende rolle med at sikre vellykket overførsel af handelen show udstille egenskaber ind og ud af handelen show udstille hus. Afdelingens primære rolle er at lageret kundens egenskaber, træk og belastning ud udpegede handel Vis trade show udstiller for forsendelse Vis websted, modtage kundens egenskaber i anlægget, inspicere kasser for skader og returnere egenskaber til lagerstedet til opbevaring.
Lagerpersonalet registrerer kasse indhold og arbejde tæt sammen med projektets ledelse, produktion, og Shipping for at oprette og opdatere kasse opgørelser samt bekræfte kasse count på leverance anmodninger, forsikrer alle komponenter er trukket for leverance. Lageret sørger også for, at alle komponenter og vender tilbage i god stand. Som den sidste linje i forsvaret bliver lagermedarbejderne den endelige kontrol og balance i vellykket flytning og vedligeholdelse af kunden egenskaber til og fra Vis websted.
Andre lager funktioner omfatter støtte til produktion i den sikker bevægelighed for kasser i anlægget under in-house trade show udstille anlæg, renovering af kunden egenskaber og mærkning og korrekt opbevaring af nye egenskaber.
Afdeling processer
Specifikt, opfylder lagerstedet, der følgende ansvarsområder:
· Fastholde kasse lagerdata, herunder crate indholdet, størrelse og vægt.
· Spore bevægelser af egenskaber og ud af anlægget, sikrer, at egenskaben returneres komplet og ubeskadiget.
· Effektivt og sikkert gemme kunde egenskaber for at minimere unødvendige håndtering og garantere sikkerheden af kasse indholdet.
· Løbende kommunikation med projektstyring, produktion og levering afdelinger at forsikre nøjagtig og rettidig bevægelse af egenskaber i og uden for messe udstiller facilitet.
Hvad Trade show udstillingen House behov fra klienten
For at vedligeholde ejendommen, alle trade show udstille huse kræver et grundlæggende niveau af detaljer fra din virksomhed, herunder:
· Ved at udarbejde et detaljeret datablad vedrørende de eksisterende egenskaber nødvendige for hver begivenhed at forsikre at alle nødvendige egenskaber er trukket og pakket.
· At levere oplysninger om yderligere elementer, der vil blive fremsendt til trade show udstille lagersted til skibet, herunder selskab litteratur, giveaways, AV udstyr, klientprodukter mv. vil hjælpe trade show udstille house forberede ordentlig dokumentation, bestemme den mest omkostningseffektive metode til emballering og sikre, at alle relevante elementer skib til showet.
· Identificere lister over eventuelle yderligere klient egenskaber, der vil vende tilbage til messe udstiller hus, der ikke var en del af den oprindelige overførsel, giver mulighed for ordentlig indgående dokumentation og forberedelse til opbevaring.
· Giver en vis skema for at lageret til at forudse kundebehov shipping og planlægge arbejde i overensstemmelse hermed.
Kundefordele
Ved at arbejde i partnerskab med din handel Vis udstille house, kunden kan realisere øget værdi herunder:
· Nemmere vedligeholdelse af kasse lagerdata, giver mulighed for mere præcise fragt citater.
· Korrekt pakning af Messe udviser egenskaber på lastbiler til at minimere spildplads og spar på fragtomkostninger.
· Minimal håndtering af ejendom, at skabe arbejdskraft omkostningsbesparelser for kunden.
· Korrekt håndtering og rettidig tilbagevenden af kunden egenskaber, der ledsager messen udstiller leverance.

Ansøger om købmand Services konto den nemme måde

Før der ansøges om et købmand services konto, er det vigtigt at forskning de forskellige købmand konto udbydere for at undgå at betale for meget eller underskrive med en skruppelløs selskab.

I søger en erhvervskonto service, overveje priser, integritet og kundeservice.

• Merchant konto satser og gebyrer

Være sikker på at du forstår alle de priser og gebyrer opkrævet af handelsskibe konto udbyder. De normale omkostninger omfatter månedlige gebyrer, lavpris, transaktionsgebyrer, ansøgningsgebyr, udstyr og installation gebyr.

Månedlige gebyrer er normalt omkring $25, men det kan variere ifølge på hvorvidt du opfylder dine mindste månedlige transaktioner. Kalkulationsrenten er en procentdel, der er taget fra et salg, som købmanden betaler til dækning af transaktionsomkostninger og risikoen. Den sædvanlige diskonteringssats er 1,5-3,5%.

Transaktionsgebyret er et fast gebyr opkræves for hver enkelt transaktion, generelt overalt fra 20 cent til $1,00. Ansøgningsgebyret, hvis der er én (nogle købmand konto udbydere ikke opkræve dem), er gebyr for at åbne en købmand konto.

Udstyr og installation gebyret dækker udgifter til installation af software. Det kan være gratis, eller det kunne koste som meget som $1.200 eller mere, afhængigt af om behandlingen er batch eller real-time. Omkostningerne for POS-klienter afhænger af den model, du køber, men kan variere fra $500 til $1.500.

• Vælg kun velrenommerede Købmand Kontotjenester

Du bør overveje ry for tjenesten købmand konto.

Hvad man skal kigge efter, når du søger efter en købmand konto:

• Pas på handelsskibe tjenesteudbydere, der har vildledende annoncer tilbyder ting som “gratis erhvervskonti” eller “laveste priser garanteret.” Læs med småt på hjemmesiden for at finde ud af, hvad de virkelig tilbyder.

• Det er et dårligt tegn, når alle opkald, du foretager i virksomheden er besvaret af en maskine.

• Pas på tjenester, der gør brug af gratis domæne eller den gratis web-hosting-tjenester-købmand konto. Hvis de ikke har råd til et domænenavn, hvordan er de i erhvervslivet?

• Vær forsigtig af udbydere, der kan besvare dine spørgsmål.

• Undgå erhvervskonto websteder, der ikke post priser og gebyrer på deres websted.

• Bruger internettet til at finde anmeldelser af erhvervskonto virksomheder og tage til efterretning af alle utilfredsstillende bemærkninger

• Være helt sikker på, at din valgte købmand konto tjeneste giver pålidelig kundeservice.

Bygning, Remodeling eller spejlvende en ny hjem-Insider-oplysninger

Når det kommer til remodellering, investere i, eller “flippe” huse er en masse ting at tage i betragtning. For den nye fyr, kan det hurtigt blive en overwhlming proces, og du kan nemt miste mony af din er nu omhyggelig /

Her nogle tips hvis du ønsker at RemodelFlip huse (Køb et hus ordne det og derefter videresælge det til fortjeneste)

Hvis du er til real estate investering så du har højst sandsynligt været tanker om tanken om at købe og sælge huse. Jeg har gjort det i temmelig lang tid og her er nogle tips til dig.

1. Hvis du ikke ved noget om byggeri så jeg varmt anbefale du hyre en generel entreprenør (GC). En velrenommeret entreprenør vil møde dig på stedet og ser på emnet ejendom. Du bør kunne få nogle vurderinger af reparation. Sørg for han/hun er licenseret og forsikret. Få en kopi af hans entreprenører licens. Absolut ikke prøve at gå ind i det tænker du få alt gjort dig selv i 4 uger på et budget på $10,000.00

2. Når arrangere din finansiering med en långiver beder om en interesse kun lån for 1 år. Din betaling vil blive lavere. Hvis en eller anden grund det tager længere tid end et år at sælge huset kan du tilmelde endnu et år. Kontroller, at du bekræfter dette med din bank.

2. Sørg for at du regne dit transporterer koster i dit lån. Ved at gøre dette vil du have finansieret betalingerne og kunne trække fra banken, når en betaling skal ske. Beløbet, du kan medtage vil variere afhængigt af lånet til værdi (LTV)

Dette vil holde dig fra at gå ud af lommen for et par måneder. Forhåbentlig vil ejendom sælge.

3. Når du har modtaget estimatet fra kontrahenten tilføje omkring 3-5% til det. Jeg foreslår ikke, at din entreprenør forsøger at snyde dig. Faktum er alle budgetter (Hvornår flipping huse) køre. Så regne det op foran så du ikke er overrasket over i sidste ende.

4. Ring til dit forsikringsselskab komme præmiebeløbet og tilføje disse numre til dit lån. Når betalingen er forfalden drage af lånet.

5. Sørg for at du finde nytte udgifter. Tage hensyn til sæsonen og typen af utilities ejendommen har. Du skal muligvis tilføje mere eller mindre afhængigt.

6. kraftigt vurdere markedet hvori du investerer. Gør dit hjemmearbejde og se, hvad andre egenskaber, der sælger for. Alt for mange gange ser jeg folk komme ind i denne forretning, ikke figurerer i alle, at der er og derefter prøve at sælge mere, fordi de har overskredet budgettet.

Har alle dine tal sammen.

7. gå til job hver dag eller mindst hver anden dag. Hvis du ikke har tid til at gøre dette… derefter ikke at spejlvende huse. Uanset om du laver arbejde eller en GC, vil projektet gå mere gnidningsløst, tættere til budget og være afsluttet til tiden. Hvis du bruger en GC er bydende nødvendigt. Han eller hun vil bruge din udtalelse dagligt.

8. altid installere nye apparater.

9. udvælge alle dine farver ud før du begynder. Skrive dem alle ned og sørg for din GC har en kopi. Det er afgørende at få arbejdet gjort til tiden. Hvis noget behov for særlige bestilt vil du vide det på forhånd. Ikke at nævne, hvis du skal være tilgængelig for en slags nødsituation… alle kan stadig fortsætte arbejdet.

10. giver mulighed for en rimelig tidsramme. Tage i betragtning ferier og vejr. Ikke narre dig selv. Være realistisk. Forvent ikke nogen til at arbejde på juledag, medmindre du er.

Jeg har haft god flips og dårlige. Hver flip har haft en overraskelse. Med min seneste, stødt jeg over 200 flagermus i taget. Det kostede mig $1.800 at få dem fjernet og jeg har ikke denne udgift regnede ind i budgettet.

Du har nogensinde vendt et hus. Hvis det er tilfældet venligst share.

For din succes,

Sean

Kontroller, at du ser på bygningen hjem tjekliste. Dette er et must have værktøj overvejer at bygge et nyt hjem.

Ønske jer bedst

Kredit fælder Snag forbrugere

Næsten arbejdede 20 år siden jeg for en lille forbruger advocacy organisation i Washington, DC. Hver uge modtog vi sække fulde af mail fra forbrugerne i hele landet anmoder om vores liste over kreditkort med lave renter og ingen årlige gebyrer. Hvis du ønskede en lav rente på et kreditkort dengang, havde du ofte skal gælde for en bank i Arkansas, hvor renten var loft af staten.
Det var de gode gamle dage.
Nu, rentesatser spænder fra nul procent til en høj 39 procent. Det er sværere at finde (og beholde) en god kreditkort end nogensinde før. Det er fordi der er mange nye fælder, der kan snag intetanende forbrugere.
Øverst på listen er den “universelle standard klausul”, som gør det muligt for udstederne at overvåge du kredit rapport og hæve din sats, hvis du er for sent på ethvert lovforslag, der vises på din kredit rapport. En større udstederen, for eksempel, vil vandre en 0 procent rente til 24,99% hvis du glider op!
Faktisk er sandt “fast priser” sjældne. Mange forbrugere ikke klar over, at en “fast” kreditkort sats er ikke det samme som siger, et fastforrentet realkreditlån. I de fleste stater, kan kortudstedere hæve renten på et fastforrentet kreditkort med bare femten dages skriftlig varsel. Den nye sats kan typisk anvendes til eksisterende saldi samt nye køb.
Gebyrer er også stigende. Tage sent gebyrer, for eksempel, tyve år siden en sen gebyr på kreditkort var stadig temmelig usædvanligt, og typisk var ikke opkrævet, medmindre du var 15 dage sent med en betaling. Nu skal du ofte få din betaling til udstederen af et bestemt tidspunkt om morgenen eller du vil blive opkrævet en sen gebyr på så meget som $39. Gå over grænsen og du vil ikke kun betaler mere interesse, men en stejl over grænsen gebyr samt.
Udenlandske rejsende bliver ofte en “valuta konvertering afgift” på 1-2 procent af størrelsen af deres køb. Som resultat af et gruppesøgsmål, blev Visa og Mastercard beordret til at yde restitutioner for disse gebyrer under visse omstændigheder. Problemet var ikke, at gebyrerne var ulovligt, men blev det fastslået, de ikke var korrekt oplyst. Sagen er at blive anket.
Her er nogle resultater fra nonprofit forbruger aktionens årlige undersøgelse af kreditkort (www.consumer-action.org):
–Størstedelen af de adspurgte kort har betydeligt højere straf satser, der er udløst af en eller to forsinkede betalinger i en periode på seks måneder til et år.
–En femtedel af adspurgte udstedere har flyttet til differentieret forsinkede betalinger, som forbrugeren handling fortolker som en vildledende måde at opkræve højere-end-gennemsnittet sent gebyrer.
-Antallet af kort med $35 sent gebyrer er mere end fordoblet fra sidste år.
–Mere end halv kortene adspurgte kræver kortholdere at betale kun 2 procent af den månedlige saldo hver måned – en foruroligende tendens, der dramatisk øger den samlede rente, der betales af kortholdere.
–Mere end en tredjedel af adspurgte institutioner vil ikke give en fast årlig procent (ÅOP) indtil de har screenet sagsøgerens kredithistorie. I stedet, de giver kun en meningsløs række priser før screening, hvilket gør sammenligning shopping vanskeligt, hvis ikke umuligt.
Må ikke få mig forkert – jeg siger ikke, kreditkortselskaber ikke skal tjene penge. I virkeligheden, har nem adgang til kredit hjulpet vores brændstoføkonomi, især når det bliver groft. Men mange forbrugere nu er bogstavelig talt fanget af høje omkostninger gæld med få muligheder. Jeg har talt til forbrugere, der føler, de har ikke noget valg, men at indgive konkursbegæring, fordi deres kreditkortselskaber alle rejst deres renter til mellem tyve og tredive procent, og de simpelthen ikke kan klare at betale saldiene ned. Med alle landminerne derude for kreditkort brugere i dag er den bedste strategi stadig at betale ned gæld så hurtigt som muligt og begrænse dig selv til et par af kort for at undgå problemer.
Nogle gange, selvfølgelig, det er lettere sagt end gjort!
For mere information om måder at bygge store personlige og business kredit, besøg www.BusinessCreditSuccess.com.